Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWETRYJOANNA.PL
(data powstania: 30.11.2016, ostatnia zmiana 14.02.2018)

Sklep www.swetryjoanna.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.swetryjoanna.pl, prowadzony przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich z siedzibą w Kolonii Skrobów 7 B, 21-100 Lubartów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 430304282, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.swetryjoanna.pl.
 
2. Klienci mają możliwość korzystania z www.swetryjoanna.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.swetryjoanna.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na www.swetryjoanna.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z www.swetryjoanna.pl. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.swetryjoanna.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, następnie danych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres wysyłki, telefon komórkowy lub kontaktowy, opcjonalnie - NIP. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich, na warunkach określonych w Regulaminie.
 
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.swetryjoanna.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem
z www.swetryjoanna.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
5. Wszystkie produkty dostępne w www.swetryjoanna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
i prawnych, oraz zostały wyprodukowane w Polsce.
 
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.swetryjoanna.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon (faktura imienna na życzenie klienta - proszę o dopisanie informacji w treści zamówienia) i dostarczona w formie tradycyjnej papierowej wraz z przesyłką.
 
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firmy kurierskiej zgodnie z wyborem klienta (DPD, paczkomat InPost), lub poprzez odbiór osobisty (dzień, godzina po uzgodnieniu ze sprzedawcą). Klient ponosi koszty dostawy określone przy każdym produkcie.
 
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  dotycząca zakupu danego produktu w www.swetryjoanna.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.swetryjoanna.pl  jest adres
dostawy wskazany przez Klienta.

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.swetryjoanna.pl produkt, w tym za koszty dostawy na konto sklepu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy

a) przelewem – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) a w nim numer swojego zamówienia oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe, zamówienie jest przekazywane do realizacji a Klient jest informowany drogą elektroniczną o statusie jego zamówienia.

W momencie wysyłki Klient otrzymuje również powiadomienie na wskazany adres email/sms dotyczące numeru przesyłki do śledzenia.
 
10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Wysyłka asortymentu komunijnego realizowana jest wyłącznie w piątki.
 
11. Produkty www.swetryjoanna.pl posiadają gwarancję producenta. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawu.

12. REKLAMACJA  

Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  podany w górnej części Regulaminu.

Postępowanie w przypadku reklamacji:
1) Wypełnienie formularza reklamacyjnego przez Klienta. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamowanego w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (załącznik 1).
2) Wysłanie towaru na adres siedziby firmy:

preferowana przesyłka monitorowana na koszt reklamującego

P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe
Joanna Sobich
Skrobów Kolonia 7 B
21-100 Lubartów

wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym.


3) Po otrzymaniu przesyłki sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Etapy pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:
1) Naprawa uszkodzonego towaru .
2) Wymiana uszkodzonego towaru na nowy.
3) Zwrot pieniędzy.

Zasady rozpatrywania reklamacji:
a) Reklamacja towaru obejmuje uszkodzenia  towaru  z winy producenta t.j.:
- rozprucia,
- skazy w dzianinie
(możliwość obniżenia ceny towaru po rozpatrzonej reklamacji za zgodą Klienta – przelew na konto Klienta).

b) Reklamacja towaru nie obejmuje wad wynikających z winy Klienta t.j.:
- złe użytkowanie towaru (np. zmechacenie),
- zły sposób czyszczenia towaru (zbyt wysoka temperatura prania),
- naruszenie elementów ozdobnych. 

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ZWROT TOWARU
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn (odstąpienie od umowy – formularz w załączniku
 nr 2).

 Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie gdy:
- towar nie został uszkodzony,
- nie posiada wad,
- nie zostało zniszczone opakowanie,
- kiedy towar nie jest rozpakowany,
- nie zostały usunięte/zniszczone elementy firmowe,
- został załączony dokument sprzedaży.

Zwracany towar należy wysłać wraz z dokumentem sprzedaży i formularzem odstąpienia od umowy na adres firmy

P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe
Joanna Sobich
Skrobów Kolonia 7 B
21-100 Lubartów

W przypadku towarów w ramach których przesyłka wynosi 0 zł koszty za wysyłkę zwracanego  towaru ponosi kupujący (preferowana wysyłka monitorowana). Po otrzymaniu przesyłki  sklep zwraca przelewem na konto Klienta kwotę za zakupiony towar pomniejszoną o wartość kosztów poniesionych przez sklep przy wysyłce zwracanego towaru tj. 14 zł".

Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Po otrzymaniu przesyłki przekazujemy kwotę za zwrócony towar na wskazane konto Klienta w terminie 14 dni.

Zwrot asortymentu komunijnego możliwy tylko w przeciągu 5 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki (za pierwszy dzień uznaje się dzień otrzymania przesyłki , za ostatni dzień - dzień nadania przesyłki.

14. WYMIANA TOWARU
Wymiana towaru jest możliwa w sytuacji złego dobrania rozmiaru z winy Klienta. Wówczas kupujący odsyła towar na adres siedziby firmy

P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe
Joanna Sobich
Skrobów Kolonia 7 B
21-100 Lubartów

wraz z dowodem zakupu na własny koszt.
Po otrzymaniu przesyłki biuro kontaktuje się z kupującym drogą e-mail w związku z uiszczeniem opłaty za kolejną przesyłkę oraz ewentualną dopłatą za towar wynikającą z ceny nowo wybranego towaru. W sytuacji gdy cena towaru będzie niższa niż poprzednio wybranego różnica pokryje część kosztów przesyłki.  Po otrzymaniu wpłaty towar zostanie wysłany w okresie 14 dni.

W ramach towaru wymienianego, którego przesyłka wynosi 0 zł za przesyłkę ponowną w wysokości 15 zł płaci Klient. Kwota ta może ulec obniżeniu bądź powiększeniu o różnicę wartości nowo wybranego towaru a pierwszą wpłatę.

Wymiana towaru jest możliwa również z winy sprzedawcy (źle zrealizowane zamówienie) – koszt za zwrot towaru ponosi sprzedawca. Wówczas wysyłka towaru zgodnego z zamówieniem realizowana jest również na koszt sprzedawcy

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.swetryjoanna.pl nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.swetryjoanna.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 
16. Podane przez Klientów dane osobowe P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe zbiera
i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 3 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w www.swetryjoanna.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii
 o dokonanej transakcji w www.sklep.swetryjoanna.pl.
 Adres e-mail będzie przetwarzany przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o www.swetryjoanna.pl.
 
17. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.swetryjoanna.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.swetryjoanna.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

18. Klient przy pierwszym logowaniu w www.swetryjoanna.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z  P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe.
 
19. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 
20. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe w ramach www.swetryjoanna.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 

ZAŁĄCZNIK nr 1  - FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku stwierdzenia wad mechanicznych zakupionego przedmiotu tuż po rozpakowaniu.)
 
P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe   
Joanna Sobich
Skrobów Kolonia 7 B
21-100 Lubartów

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o wadzie:
rodzaj wady………………………………………data zauważenia wady …………………
dokładny opis wady ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
przedmiotu kupionego w zamówieniu……………….(proszę podać numer zamówienia)
Data zawarcia umowy to………………………………………….,
data odbioru ……………………………………………………………………………….
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
 


Podpis Klienta ……………………………………………………………..


ZAŁĄCZNIK nr 2 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe   
Joanna Sobich
Skrobów Kolonia 7 B
21-100 Lubartów

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to………………………………………….,
data odbioru ……………………………………………………………………………….
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
 

Podpis Klienta ……………………………………………………………..ZAŁĄCZNIK nr 3 – POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI


Polityka Ochrony Prywatności

1. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.swetryjoanna.pl  
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami
w www.swetryjoanna.pl jest:
a) P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe

b) Sklep oraz P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
 
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe
udostępnia Sklepowi www.swetryjoanna.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością .P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe oraz Sklepu w zakresie www.swetryjoanna.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.swetryjoanna.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 
6. Klienci mogą przeglądać www.swetryjoanna.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www.swetryjoanna.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz www.swetryjoanna.pl  za zgodą Klientów.
 
9. W przypadku uzyskania przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub www.sklep.swetryjoanna.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep www.swetryjoanna.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
10. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie www.swetryjoanna.pl dane personalne klientów są przetwarzane przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  z siedzibą w Kolonii Skrobów, które jest właścicielem www.swetryjoanna.pl
 
11. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep www.swetryjoanna.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep www.swetryjoanna.pl  zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub swetryjoanna.pl  danych osobowych innemu niż P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep swetryjoanna.pl   administratorowi danych.
 
12. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe   oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy (patrz pkt. 13 regulaminu „Odstąpienie od umowy”) a także w innych przypadkach jeśli to wynika
z obowiązujących przepisów prawa. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep www.swetryjoanna.pl  mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklepu www.swetryjoanna.pl lub też gdy P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep www.swetryjoanna.pl  uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
13. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
14. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.swetryjoanna.pl.  Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.swetryjoanna.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa informacja Cookies zamieszczona na stronie.